Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 346924, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο:

 

«Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου» και συνολικό προϋπολογισμό σαράντα δύο χιλιάδες

τετρακόσια ευρώ (42.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08- 2016)

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας

 • Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών: 20/03/2024
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 04/04/2024 και ώρα 12:00
 • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 05/04/2024 και ώρα 10:00

Ταυτοποίηση πελατών

Κάντε σήμερα την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής σας γίνεται σε 3 απλά βήματα:

 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
 2. Επιβεβαιώστε το e-mail σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας στείλουμε
 3. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΝ

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ, έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης:

 • Άμεση ενημέρωση για τακτικές και έκτακτες διακοπές ύδρευσης που θα γίνουν στην περιοχή σας
 • Υποβολή ερωτήματος/παραπόνου και αναφορά προβλημάτων
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές σας οφειλές και την καρτέλα του λογαριασμού σας
 • Ενημέρωση για την πορεία της ρύθμισής σας και το υπόλοιπό της
 • Παραλαβή του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προσεχώς)

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies