Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχετεύσεως».
Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας βάσει του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1069/1980. Με το Φ.Ε.Κ. 961/Β’/24-5-2011 και στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η ΔΕΥΑΝ συγχωνεύτηκε με τα μέρη της διαδημοτικής ΔΕΥΑ Ανθεμίων & Ειρηνούπολης.

Η ΔΕΥΑΝ έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου έργων Ε.Σ.Π.Α., γεγονός που σημαίνει ότι η οργάνωσή της είναι επαρκής, ότι έχει την συμβατότητα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ότι μπορεί τεκμηριωμένα να αναλάβει και να διεξάγει έργα που αφορούν το αντικείμενο για το οποίο υφίσταται.

Εκτός από την συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, τακτική συνεργασία υπάρχει με τις υπηρεσίες της Π.Κ. Μακεδονίας και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που αφορά την πορεία των έργων και των χρηματοδοτήσεων της ΔΕΥΑΝ.

Ταυτοποίηση πελατών

Κάντε σήμερα την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής σας γίνεται σε 3 απλά βήματα:

  1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
  2. Επιβεβαιώστε το e-mail σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας στείλουμε
  3. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΝ

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ, έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης:

  • Άμεση ενημέρωση για τακτικές και έκτακτες διακοπές ύδρευσης που θα γίνουν στην περιοχή σας
  • Υποβολή ερωτήματος/παραπόνου και αναφορά προβλημάτων
  • Ενημέρωση για τις οικονομικές σας οφειλές και την καρτέλα του λογαριασμού σας
  • Ενημέρωση για την πορεία της ρύθμισής σας και το υπόλοιπό της
  • Παραλαβή του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προσεχώς)

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies