Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του υδατόπυργου και οικίσκων στην Τ.Κ Μαρίνας

Το έργο αφορά τον καθαρισμό, την συντήρηση των τοιχωμάτων, την μόνωση εσωτερικά του υδατόπυργου της Τ.Κ. Μαρίνας, με ειδικά υλικά κατάλληλα για το πόσιμο νερό όπως είναι η στεγανωτική μεμβράνη, καθώς και εργασίες ασβεστώματος και βαψίματος εξωτερικά του υδατόπυργου αλλά και των δύο οικίσκων που βρίσκονται στην περιοχή Στασάνα. Τέλος κατασκευάστηκε νέος οικίσκος κάτω από τον υδατόπυργο. Σκοπός του έργου είναι η μόνωση του υδατόπυργου, η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων οικίσκων (καθώς και η κατασκευή νέου) και συνολικά η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του νερού. Η επιχείρηση θα συνεχίσει με αντίστοιχα έργα αναβάθμισης και συντήρησης στα Πολλά Νερά, στις εργατικές κατοικίες στην Νάουσα και στο Αγγελοχώρι. 

Νέος βιολογικός καθαρισμός των πεδινών οικισμών του Δήμου Νάουσας

  Ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη (02.08.2022) οι εργασίες κατασκευής του νέου βιολογικού καθαρισμού των πεδινών οικισμών του Δήμου Νάουσας, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ. 

  Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ Γιώργο Τασιώνα επισκέφθηκαν σήμερα το σημείο έναρξης των εργασιών στη Χαρίεσσα  όπου ξεκίνησαν τις εργασίες τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στην κατασκευή κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής, Χαρίεσσας και Αγγελοχωρίου-Πολυπλατάνου, δυναμικότητας 9.273 κατοίκων.

  Επισημαίνεται ότι ήδη το 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης, έργο ύψους 5.499.492€ (το οποίο και είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης), προκειμένου να συνδεθούν τα δίκτυα αυτά με το νέο βιολογικο σταθμό στον κάμπο. 

  «Η κατασκευή του νέου βιολογικού καθαρισμού των πεδινών οικισμών μας αποτελεί το σημαντικότερο  έργο υποδομής του δήμου καθώς θα καλύψει, όχι μόνο τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των δημοτών στις Κοινότητές μας. Συνεπώς, με το έργο αυτό, λύνουμε δια παντός το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων στους πεδινούς οικισμούς μας για τις επόμενες δεκαετίες» επεσήμανε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας. 

  Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Γιώργος Τασιώνας πρόσθεσε: «η διοίκησή μας έδωσε προτεραιότητα στα δίκτυα αποχέτευσης με έργα συντήρησης και επεκτάσεων που γίνονται στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα, καθώς και τις αναβαθμίσεις  στους βιολογικούς σταθμούς που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στον δήμο μας. Επιπλέον, ολοκληρώνοντας τα εξωτερικά δίκτυα στις Κοινότητες του  κάμπου και ξεκινώντας την υλοποίηση του βιολογικού σταθμού, υλοποιούμε τον αρχικό μας σχεδιασμό που είναι να μη μείνει καμία Τοπική Κοινότητα του δήμου μας, χωρίς δίκτυο αποχέτευσης». 

Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Στενημάχου

 Την Δευτέρα 27/06/2022 ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Στενημάχου, παρουσία του Προέδρου της επιχείρησης Τασιώνα Γεώργιου και ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 29/06/2022.

 Το έργο αφορά τις εκτενείς εργασίες συντήρησης στις υποδομές της ΕΕΛ Στενημάχου.

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των μεμβρανών στις κασέτες των

δεξαμενών καθίζησης, την αναβάθμιση των αντλιών με την τοποθέτηση νέων inverter, την

συντήρηση των αγωγών μεταφοράς αέρα των δεξαμενών και τον καθαρισμό των

εγκαταστάσεων στο σύνολό τους για την ομαλή μετάβαση στην επαναλειτουργία με τις

εξελιγμένες μεμβράνες.  

 Το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο της ΔΕΥΑΝ δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να στραφεί

στις νέες τεχνολογίες και να κάνει σωστά  βήματα  στην εξέλιξη των υποδομών και γενικότερα της επιχείρησης.

Συντήρηση του υδατόπυργου της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου

Την Τετάρτη 18/05/2022 ξεκίνησε το έργο συντήρησης του υδατόπυργου της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου από τον εργολάβο της ΔΕΥΑΝ παρουσία του προέδρου της επιχείρησης Τασιώνα Γεώργιο και του προέδρου της τοπικής κοινότητας Ζερβοχωρίου Σταμπουλίδη Νικόλαο.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό, την συντήρηση των τοιχωμάτων, την μόνωση εσωτερικά του υδατόπυργου με ειδικά υλικά, κατάλληλα για το πόσιμο νερό, καθώς και εργασίες ασβεστώματος και βαψίματος εξωτερικά του υδατόπυργου αλλά και των οικίσκων.

Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Ροδοχωρίου από υδατοδεξαμενή Μεταμόρφωσης

Την Τετάρτη 13/04/2022 ξεκίνησε το έργο της ΔΕΥΑΝ με τίτλο <<Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Ροδοχωρίου από υδατοδεξαμενή Μεταμόρφωσης>> παρουσία του Δημάρχου Νικόλα Καρανικόλα, του Προέδρου της επιχείρησης Γεώργιο Τασιώνα και του Προέδρου της Τ.Κ. Ροδοχωρίου Ραφαήλ Πουλτίδη.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης για τη μεταφορά ύδατος από την περιοχή της Μεταμόρφωσης έως και την υφιστάμενη δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικισμό Ροδοχωρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 314.516,13 € και η σύμβαση που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της επιχείρησης Γεώργιο Τασιώνα και την ανάδοχο εταιρεία Δημολιάρας είναι 157.713,46 €. 

Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύου ύδρευσης και βελτίωσης ποιότητας νερού του Δήμου Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Διεθνή Διαγωνισμό. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύου ύδρευσης και βελτίωσης ποιότητας νερού του Δήμου Νάουσας».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία σαράντα δύο (42) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (DataLoggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός (1) Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π.) και τριάντα τριών (33) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.). σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών(DataLoggers), λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ
 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26ηΜαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.647.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 3.283.148,00 € και ΦΠΑ: 635.448,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15-02-00-3026 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 18620/17-6-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: ΩΖΛΘ46ΜΤΛ6-5ΙΨ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (21 μήνες για την παράδοση του εξοπλισμού και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, την τεκμηρίωση και την οριστική παραλαβή του συνολικού συστήματος).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (52.954,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

                                                Νάουσα, Μάρτης 2022

                                      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΝ

                                                 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

                                                 Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

<p><strong><u>ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</u></strong></p>
<p> Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Διεθνή Διαγωνισμό. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την «<strong>Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύου ύδρευσης και βελτίωσης ποιότητας νερού του Δήμου Νάουσας»</strong>.</p>
<p>Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:</p>
<ul>
<li>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη <strong>δημιουργία σαράντα δύο (42) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) </strong>σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (DataLoggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.</li>
<li>Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία <strong>ενός (1) Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π.) και τριάντα τριών (33) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.)</strong>. σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών(DataLoggers), λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.</li>
<li>Προμήθεια και εγκατάσταση <strong>Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ)</strong> ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ</li>
<li><strong>Παράδοση</strong> σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,</li>
<li><strong>Δοκιμαστική λειτουργία</strong> του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και</li>
<li><strong>Εκπαίδευση</strong> του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.</li>
</ul>
<p>Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.</p>
<p><u>Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00.</u></p>
<p>Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης <a href=www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26ηΜαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.647.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 3.283.148,00 € και ΦΠΑ: 635.448,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15-02-00-3026 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 18620/17-6-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: ΩΖΛΘ46ΜΤΛ6-5ΙΨ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (21 μήνες για την παράδοση του εξοπλισμού και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, την τεκμηρίωση και την οριστική παραλαβή του συνολικού συστήματος).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (52.954,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

                                                Νάουσα, Μάρτης 2022

                                      Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΝ

                                                 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

                                                 Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

" class="img-fluid portrait" />

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

----------------------------------------------

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο ««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΑΟΥΣΑΣ» (CPV: 42996000 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 2.677.865,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση της Διακήρυξη για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Ισχύουν κριτήρια επιλογής, όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (53.557,30 €) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 12/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τρίτη 17-5-2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους των Άρθρων 150 και 302 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Περίληψη της διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 11/3/2022.

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ

 

                                                       Τασιώνας Γεώργιος

<p><strong>ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</strong></p>
<p><strong>----------------------------------------------</strong></p>
<p>Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο «<strong><em>«</em>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΑΟΥΣΑΣ»</strong> (CPV: 42996000 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης.</p>
<p>Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε <strong>2.677.865,00€ </strong>(πλέον Φ.Π.Α. 24%).</p>
<p>Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση της Διακήρυξη για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.</p>
<p>Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:</p>
<p>α) κράτος-μέλος της Ένωσης,</p>
<p>β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),</p>
<p>γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και</p>
<p>δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.</p>
<p>Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Ισχύουν κριτήρια επιλογής, όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.</p>
<p>Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.</p>
<p>Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (53.557,30 €) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.</p>
<p>Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.</p>
<p>Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.</p>
<p>Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η <u>Πέμπτη 12/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ</u>.</p>
<p>Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τρίτη 17-5-2022 και ώρα 10.00 π.μ.</p>
<p>Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους των Άρθρων 150 και 302 του ν. 4412/2016.</p>
<p>Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας.</p>
<p>Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.</p>
<p>Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.</p>
<p>Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<a href=www.promitheus.gov.gr).

Περίληψη της διακήρυξης απεστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 11/3/2022.

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ

 

                                                       Τασιώνας Γεώργιος

" class="img-fluid portrait" />

Νέα γεώτρηση στο Ροδοχώρι από τη ΔΕΥΑΝ

                              Νέα γεώτρηση στο Ροδοχώρι από τη ΔΕΥΑΝ.

 Την Παρασκευή 25/03/2022 τέθηκε σε λειτουργία από το συνεργείο της ΔΕΥΑΝ η νέαπομόνα στο Ροδοχώρι με σκοπό την ενίσχυση της υδροδότησης του χωριού.

 Τον Οκτώβριο του 2021 δόθηκε η εντολή από τον Δήμαρχο Νικόλαο Καρανικόλα να ενισχυθείτο δίκτυο ύδρευσης του Ροδοχωρίου.

 Με απόφαση του Προέδρου της επιχείρησης Τασιώνα Γεωργίου προχώρησε αυτό το έργο, τοοποίο αφορά μια νέα γεώτρηση στα 170 μέτρα ενώ η παλαιά γεώτρηση που χρησιμοποιούσε τα τελευταία χρόνια το χωριό ήταν στα 40 μέτρα. Η παλαιά γεώτρηση αντλούσε 16-17 κυβικά νερού την ώρα ενώ η καινούρια αντλεί 50 κυβικά νερού την ώρα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το δίκτυο ύδρευσης του Ροδοχωρίου που για χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα

                                                     ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Η νέα γεώτρηση είναι πράγματι ένα μεγάλο έργο όμως σκοπός της επιχείρησης είναι η αποκλειστική υδροδότηση του Ροδοχωρίου από την πηγή. Η πηγή έχει αρκετό νερό για να καλύψει τις ανάγκες του χωριού το πρόβλημα όμως είναι ότι το δίκτυο έχει πολλές κρυφές διαρροές που δεν εντοπίστηκαν σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του. Επιπλέον η μετακίνηση του χωριού (γεωλογικό πρόβλημα) καθώς και το ανάγλυφο της περιοχής δημιουργούν όλες αυτές τις διαρροές που αυτή τη στιγμή τα συνεργεία της επιχείρησης δεν μπορούν να εντοπίσουν (πλην των εμφανών διαρροών), με αποτέλεσμα το νερό να χάνεται στην πορεία και να μην καταλήγει ποτέ στο υδραγωγείο.

 Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με την ολοκλήρωση και την λειτουργία της Τηλεμετρίας 2 που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και καλύπτει όλο τον Δήμο Νάουσας (συμπεριλαμβανομένου και του Ροδοχωρίου). Με την Τηλεμετρία 2 λοιπόν η επιχείρηση θα αποκτήσει γνώση για το που καταλήγει όλο το νερό που χάνεται σε κρυφές διαρροές και μόνο τότε θα είναι εφικτή η ολική αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου.

Σύνδεση Νέου Δικτύου επί της οδού Πάροδος Μαρκοβίτη

Σήμερα Τρίτη 22/03/2022 επί της οδού Πάροδος Μαρκοβίτη συνεργείο της ΔΕΥΑΝ παρουσία του προέδρου της επιχείρησης Τασιώνα Γεώργιου κατήργησε το παλαιό δίκτυο και σύνδεσε το καινούριο, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα (συχνές διαρροές λόγω παλαιότητας των αγωγών) που ταλαιπωρούσε του κατοίκους της οδού. 

Αντικατάσταση αμιαντοσωληνών υδροδότησης Δ.Κ. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας

Την Τρίτη 21/12/2021 ξεκίνησε από την ΔΕΥΑΝ το έργο αντικατάστασης αμιαντοσωληνών υδροδότησης Δ.Κ. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας. Οι εργασίες ξεκίνησαν παρουσία του Δημάρχου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Καρανικόλα Νικόλαο, του Προέδρου της επιχείρησης της ΔΕΥΑΝ Τασιώνα Γεώργιο και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Βασιλειάδη Χρήστο. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των αμιαντοσωληνών του εξωτερικού υδραγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού και της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 478.980,15 € ενώ η σύμβαση που υπογράφηκε είναι 180.616,53 €. 

Αποχετευτικό δίκτυο σε περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κοπανού

Η ΔΕΥΑΝ προχώρησε στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κοπανού λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα.    

Aντιπλημμυρικό έργο στα Μονόσπιτα

Τελείωσε το αντιπλημμυρικό έργο στα Μονόσπιτα (στη γέφυρα). Τοποθετήθηκε μία σχάρα ομβρίων και μία θυρίδα εξόδου οι οποίες συλλέγουν τα όμβρια ύδατα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην διέλευση κατά την περίοδο βροχοπτώσεων. 

Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου με προϋπολογισμό 330.762,32 €. Σύμβαση ποσού 165.478,92 €.

Το έργο ξεκίνησε την Δευτέρα 22/02/2021 και προχωράει με γοργούς ρυθμούς από τον ανάδοχο. Αφορά την κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 5.160 μ., από την υπερχείλιση της δεξαμενής του Γιαννακοχωρίου στον οικισμό της Μαρίνας με φυσική ροή, ώστε να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η άντληση με γεώτρηση πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού. Εκκρεμεί η έγκριση της τροποποίησης της μελέτης από την Περιφέρεια ώστε ο αγωγός να περάσει περιμετρικά και όχι μέσα από τον οικισμό του Γιαννακοχωρίου.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΑΘ και Δήμου Νάουσας για την ψηφιακή σύγκλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΝ.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΑΘ και Δήμου Νάουσας για την ψηφιακή σύγκλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΝ.
- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για την ψηφιακή σύγκλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης της Νάουσας.
-Για «επένδυση στην εξωστρέφεια» κάνει λόγο ο Ά. Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.
-«Πολλαπλά τα οφέλη για τη ΔΕΥΑΝ και τους δημότες της Νάουσας», εκτιμά ο δήμαρχος Ν. Καρανικόλας.
Μεταφορά τεχνογνωσίας από την ΕΥΑΘ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, προβλέπει το μνημόνιο
συνεργασίας (MoU) που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στην Εγνατία. Τον Δήμο Νάουσας εκπροσώπησε ο ίδιος ο δήμαρχος της πόλης,
Νικόλας Καρανικόλας.
Στόχος της συνεργασίας είναι, με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ, να αναπτυχθεί στον Δήμο Νάουσας ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), που
θα αυτοματοποιεί τη διαχείριση των δικτύων κι εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης, θα καλύπτει τρέχουσες αλλά και μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες του δήμου και, τελικά, θα παρέχει ταχύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες προς όφελος των δημοτών.
Ως άλλη μια «επένδυση στην εξωστρέφεια, μετά τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό για την κατασκευή του φράγματος Χαβρία, στη Χαλκιδική», χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης. «Προχωράμε με σταθερά βήματα τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας, παρά τις αντιξοότητες, ‘βγαίνουμε προς τα έξω’ με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους ανταποδοτικότητας. Θα χαρούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τη ΔΕΥΑΝ, ώστε να
περάσει από την παραδοσιακή, εμπειρική διαχείριση των δικτύων της στην καθολική ψηφιακή διαχείριση, με όχημα τα πληροφοριακά συστήματα GIS. Έχουμε την απαραίτητη
τεχνογνωσία, με διεθνή μάλιστα διάκριση στον τομέα αυτόν», συμπλήρωσε ο κ. Αμανατίδης.
Ο δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας, από την πλευρά του επισήμανε: «Υπογράψαμε με την ΕΥΑΘ μια σημαντική προγραμματική σύμβαση συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Είναι γνωστό ότι η ΕΥΑΘ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε συστήματα παρακολούθησης και
διαχείρισης των απαραίτητων πληροφοριών για τις εργασίες της. Αντίστοιχα, η ΔΕΥΑΝ βρίσκεται σε μια περίοδο ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών». «Δεδομένου ότι η επικοινωνία, η εξωστρέφεια και η συνεργασία είναι οι πυλώνες ανάπτυξης και
διαμοιρασμού της γνώσης, εκτιμώ και προσβλέπω σε μια ‘ζωντανή’ και εποικοδομητική συνεργασία, που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στη ΔΕΥΑΝ σε ό,τι αφορά στη βελτίωση
των εργασιών της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών της Νάουσας», πρόσθεσε ο κ. Καρανικόλας, που συνοδευόταν κατά την υπογραφή του μνημονίου από
τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ), Γεώργιο Τασιώνα.
Οι υποστηρικτικές προς τον Δήμο Νάουσας υπηρεσίες περιλαμβάνουν καταρχήν την καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής GIS, την καταγραφή των διαχειριστικών και
υπηρεσιακών αναγκών και, στη συνέχεια, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΝ -τόσο στο τεχνικό αντικείμενο όσο και στο επιχειρησιακό-,
αλλά και την υλοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου υποδομής GIS.
Σημειωτέον ότι η ΕΥΑΘ διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις τεχνολογίες και υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης δικτύων μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση
δημιουργίας μητρώου περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ Παγίων. Το GIS της ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει βραβευτεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χρηστών ESRI με το βραβείο «Special Achievement in GIS Award».

Αντιπλημμυρικό έργο στη Χαρίεσσα.

Άλλο ένα αντιπλημμυρικό έργο στην ΤΚ Χαρίεσσας. Τοποθέτηση τεσσάρων σχαρών ομβρίων για τη συλλογή των όμβριων υδάτων για την αποφυγή προβλημάτων στην διέλευση του δρόμου καθώς και σε αυτών που δημιουργούνται στα ακίνητα της περιοχής κατά την περίοδο βροχοπτώσεων.

«Αναβάθμιση ΕΕΛ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ» πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση ΕΕΛ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 2.827.865,00€.
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του Βιολογικού της Νάουσας και πιο συγκεκριμένα στην αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού της Νάουσας και στην προμήθεια οχήματος καθώς και δύο κάδων μεταφοράς ιλύος. Το ποσό της χρηματοδότησης του έργου είναι 2.827.865,00€.

Η ΔΕΥΑΝ ολοκλήρωσε τις εργασίες στην περιοχή του Πολυπλάτανου με τσιμεντάρισμα

Η ΔΕΥΑΝ σήμερα 26/11/2020 ολοκληρώνει τις εργασίες στην περιοχή του Πολυπλάτανου με τσιμεντάρισμα

Τοποθέτηση αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τοποθέτηση αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Νέο δίκτυο σε τμήμα επί της οδού της Μεγ. Αλεξάνδρου

Το συνεργείο της ΔΕΥΑΝ σήμερα το βράδυ για πρώτη φορά θα διακόψει το παλαιό δίκτυο και θα βάλει σε λειτουργία το νέο δίκτυο σε τμήμα επί της οδού της Μεγ. Αλεξάνδρου και Ζαφειράκη - Μαλάμου.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Υλοποιήθηκε και στάλθηκε η νέα πρόταση για χρηματοδότηση στο σύνολο των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νάουσας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης από τη ΔΕΥΑ Νάουσας και τον πρόεδρο Τασιώνα Γεώργιο.
Η πρόταση με τίτλο έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» περιλαμβάνει 3 υποέργα :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο : «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και ανίχνευση διαρροών δικτύου ύδρευσης και βελτίωση ποιότητας νερού του Δήμου Νάουσας»
Η προμήθεια έχει φυσικό αντικείμενο το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχου από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγράψει στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: σε Λειτουργία: σαράντα δύο (42) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου, ενός (1) Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π.) και τριάντα τριών (33) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής- Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.) και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ).
ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : «Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και μείωσης μη τιμολογούμενου νερού, σε ψηφιακούς υδρομετρητές του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νάουσας»
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και μείωσης μη τιμολογούμενου νερού, σε ψηφιακούς υδρομετρητές του Δήμου Νάουσας και έχει ως βασικό σκοπό τη δραστική μείωση του μη τιμολογούμενου νερού και την εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου προς ύδρευση νερού.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: η εγκατάσταση δεκαοχτώ χιλιάδων επτακοσίων (18.700) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) και ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ).
ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο : «Εργασίες γι την ολοκλήρωση του νέου δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας»
Η εργολαβία αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση της λειτουργίας των νέων δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στο νότιο τμήμα της Δ.Κ. Νάουσας. Στην περιοχή μελέτης, υφίστανται οι νέοι κεντρικοί αγωγοί των δικτύων και οι αναμονές των ιδιωτικών παροχών και με το παρόν έργο θα γίνει η ολοκλήρωση των ιδιωτικών παροχών, καθώς και η επιδιόρθωση βλαβών επί κεντρικών αγωγών, ώστε να τοποθετηθούν νέες δικλείδες ελέγχου και θα γίνει εντοπισμός των υφιστάμενων και προσαρμογή τους στο επίπεδο του οδοστρώματος.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: κατασκευή 1800 νέων ιδιωτικών συνδέσεων, αποκατάσταση 350 διαρροών σε ιδιωτική σύνδεση, απομόνωση 1900 παροχών από το παλαιό δίκτυο, ανακατασκευή- μεταφορά 100 παλαιών συνδέσεων, διόρθωση 27 βλαβών επί κεντρικού αγωγού, εύρεση 50 φρεατίων δικλείδας και προσαρμογή στη στάθμη του οδοστρώματος, τοποθέτηση 38 νέων βανών επί του αγωγού του νέου δικτύου, σύνδεση υφιστάμενου αγωγού στο νέο κεντρικό αγωγό ύδρευσης (και ανάρτηση αγωγού από 2 γέφυρες 25 μέτρων).

Νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης στην Τ.Κ. Επισκοπής

Εγκατάσταση συστημάτων αντλιοστασίων με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης στην Τ.Κ. Επισκοπής με προϋπολογισμό 99.840 €.

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του παλαιωμένου υδατόπυργου της Επισκοπής με σύγχρονη δεξαμενή 250 m3, με σύστημα αντλιοστασίου με 3 αντλητικά συγκροτήματα  40κ.μ./ώρα το καθένα, μετά των ρυθμιστών στροφών (inverters) τους, για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής και της πίεσης λειτουργίας τους, ανάλογα με τη ζήτηση νερού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού και συστήματος χλωρίωσης. Πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με την ΔΕΗ και η δεξαμενή τέθηκε σε λειτουργία.

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία έξι Τοπικών Σταθμών Ελέγχου  σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου   με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, τηλεμετρικών καταγραφικών, διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων , λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα Σταθμών Ελέγχου Παροχής – Πίεσης (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών. Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά.

Κατασκευή ΚΑΑ οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου - Πολυπλατάνου

Ξεκίνησαν την Δευτέρα (03/02/2020) οι εργασίες κατασκευής του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) στις Κοινότητες Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας, προϋπολογισμού ύψους 5.499.492,85 €.

Το σημαντικό αυτό έργο αφορά στην κατασκευή 18,4 χλμ Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (τόσο βαρυτικών όσο και καταθλιπτικών) μεταφοράς λυμάτων στην κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) από τις Κοινότητες Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου και των Α/Σ λυμάτων Αγγελοχωρίου(κύριου και υποστηρικτικού).

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω Κοινότητες θα ενωθούν μέσω των Εξωτερικών Δικτύων με τον Βιολογικό Καθαρισμό (ΕΕΛ) του κάμπου.

Aντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Πηγή του Κοπανού

Τελείωσε το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Πηγή του Κοπανού (στην γέφυρα). Τοποθετήθηκαν τέσσερις σχάρες ομβρίων οι οποίες συλλέγουν τα όμβρια ύδατα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην διέλευση κατά την περίοδο βροχοπτώσεων. 

Ταυτοποίηση πελατών

Κάντε σήμερα την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής σας γίνεται σε 3 απλά βήματα:

 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
 2. Επιβεβαιώστε το e-mail σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας στείλουμε
 3. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΝ

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ, έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης:

 • Άμεση ενημέρωση για τακτικές και έκτακτες διακοπές ύδρευσης που θα γίνουν στην περιοχή σας
 • Υποβολή ερωτήματος/παραπόνου και αναφορά προβλημάτων
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές σας οφειλές και την καρτέλα του λογαριασμού σας
 • Ενημέρωση για την πορεία της ρύθμισής σας και το υπόλοιπό της
 • Παραλαβή του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προσεχώς)

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies